Kieran Westbrook

Cardiff arena illustration

Gweithgareddau Paratoi ar gyfer Arena newydd Caerdydd (Ionawr 2024)

Work set to commence on Monday, January 8, 2024. Rydym am roi rhybudd ymlaen llaw i chi am y gweithgareddau paratoadol sydd ar ddod ar gyfer arena newydd Caerdydd. Disgwylir i’n gwaith ddechrau ddydd Llun, Ionawr 8fed, 2024. Mae cam cychwynnol ein gwaith yn cynnwys gweithrediadau clirio, codi hysbysfwrdd parhaolac yna gosod llwybr troed dros …

Gweithgareddau Paratoi ar gyfer Arena newydd Caerdydd (Ionawr 2024) Read More »

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd

Caerdydd, 25 Tachwedd:  Cyflwynwyd cais cynllunio hybrid ar gyfer adfywio Glanfa’r Iwerydd gan y consortiwm a gyhoeddwyd yn gynharach eleni fel y cynigydd llwyddiannus i fod yn bartneriaid cyflawni i’r Cyngor ar gyfer Cam Un o adfywiad Butetown, Caerdydd, sydd werth miliynau o bunnoedd.  Bydd Cam Un yr uwchgynllun yn darparu arena newydd â chapasiti …

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd Read More »

Penodi Consortiwm yn Ymgeisydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd

Mae cael Arena Dan Do newydd gyda lle i 15,000 o bobl yng Nglanfa’r Iwerydd wedi cymryd cam arall ymlaen heddiw, a hynny ar ôl cwblhau’r Achos Busnes Llawn ac adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd i benodi’r cynigydd llwyddiannus sef consortiwm Live Nation, Oak View Group fel gweithredwyr a Robertson fel datblygwr. Bydd yr arena …

Penodi Consortiwm yn Ymgeisydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd Read More »

Consortium appointed as Successful Bidder for Cardiff’s new Indoor Arena

The delivery of the new 15,000-capacity Indoor Arena at Atlantic Wharf has taken another step forward today, following the completion of the Full Business Case, and a report to Cardiff Council’s Cabinet to appoint the consortium of Live Nation, Oak View Group as operators and Robertson as developer – as the successful bidder. The new …

Consortium appointed as Successful Bidder for Cardiff’s new Indoor Arena Read More »

Ymgynghoriad Cyhoeddus Glanfa’r Iwerydd yn Parhau gyda Digwyddiadau Cyhoeddus yng Nghanol Dinas Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos

Mae’r consortiwm y tu ôl i Lanfa’r Iwerydd yn cynnal tri digwyddiad cyhoeddus ym mis Medi cyn cyflwyno ei gais cynllunio i gwblhau’r gwesty ac arena newydd fel rhan o gynlluniau Cyngor Caerdydd i drawsnewid Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd. Bydd Consortiwm Glanfa’r Iwerydd, sy’n cynnwys Robertson fel datblygwr a Live Nation ac Oak View Group …

Ymgynghoriad Cyhoeddus Glanfa’r Iwerydd yn Parhau gyda Digwyddiadau Cyhoeddus yng Nghanol Dinas Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos Read More »

Scroll to Top