Newyddion

Cardiff arena illustration

Gwaith i ddechrau ar arena Caerdydd yn 2022 gan Robertson, Live Nation ac Oak View Group yn dilyn penderfyniad cynllunio

Y Pwyllgor Cynllunio yn cymeradwyo cynlluniau ar gyfer arena newydd ac Uwchgynllun ehangach Glanfa’r Iwerydd. Caerdydd, 16 Mawrth 2022: Heddiw, croesawodd y consortiwm y tu ôl i’r arena newydd ar gyfer Caerdydd benderfyniad y Pwyllgor Cynllunio i gymeradwyo’r cynlluniau ar gyfer Cam Un Glanfa’r Iwerydd, Butetown. Cam Un o’r gwaith o adfywio Glanfa’r Iwerydd, sy’n …

Gwaith i ddechrau ar arena Caerdydd yn 2022 gan Robertson, Live Nation ac Oak View Group yn dilyn penderfyniad cynllunio Read More »

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus yn parhau ar gyfer Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd

Ar ôl lansio’r ymgynghoriad cyhoeddus mewn perthynas â chynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer trawsnewid Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd bydd cyfres o weminarau’n cael eu cynnal fis nesaf i roi mwy o wybodaeth i drigolion a busnesau lleol am y cynigion ar gyfer Cam 1 y datblygiad.  Mae’r tîm, sy’n cynnwys y Consortiwm y tu ôl i Arena …

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus yn parhau ar gyfer Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd Read More »

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ardal drefol newydd yng Nglanfa’r Iwerydd, Butetown

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i lansio mewn perthynas â chynlluniau Cyngor Caerdydd i drawsnewid Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd.  Cyn cyflwyno’r cais cynllunio yn hydref 2021, gwahoddir trigolion a busnesau i rannu eu barn ar y cynnig a fydd yn creu cyrchfan newydd i ymwelwyr.  Bydd Glanfa’r Iwerydd yn dod yn gyrchfan newydd yng Nghaerdydd gyda sgwâr …

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ardal drefol newydd yng Nglanfa’r Iwerydd, Butetown Read More »

Scroll to Top