Consultation

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd

Caerdydd, 25 Tachwedd:  Cyflwynwyd cais cynllunio hybrid ar gyfer adfywio Glanfa’r Iwerydd gan y consortiwm a gyhoeddwyd yn gynharach eleni fel y cynigydd llwyddiannus i fod yn bartneriaid cyflawni i’r Cyngor ar gyfer Cam Un o adfywiad Butetown, Caerdydd, sydd werth miliynau o bunnoedd.  Bydd Cam Un yr uwchgynllun yn darparu arena newydd â chapasiti …

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd Read More »

Scroll to Top