Hafan

Uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd Butetown, Caerdydd: trosolwg

Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd ym mis Chwefror 2023 a rhagwelir y bydd yr uwchgynllun cyfan yn cael ei gyflwyno fesul cam a fydd yn cymryd tua deng mlynedd i’w gwblhau. Rhoddwyd caniatâd ar gyfer:

 • Arena gyda chynhwysedd hyd at 17,000.
 • Gwesty 182 gwely (Defnydd Dosbarth C1).
 • Hyd at 890 o Anheddau preswyl (dosbarth defnydd C3),
 • Hyd at 1,090 o Ystafelloedd Llety (Dosbarth C1)
 • Hyd at 19,500sqm o arwynebedd llawr cyflogaeth (Dosbarth Defnydd B1).
 • Hyd at 14,000sqm o arwynebedd llawr sefydliad amhreswyl (Dosbarth Defnydd D1).
 • Hyd at 13,500sqm o arwynebedd llawr hamdden (Dosbarth Defnydd D2).
 • Hyd at 2,750sqm o arwynebedd llawr hamdden (Dosbarth Defnydd D2).
 • Hyd at 9,560 metr sgwâr o arwynebedd llawr bwyd a diod (Dosbarth Defnydd A3).
 • Hyd at 40,000sqm o fannau parcio ceir gan gynnwys o fewn Maes Parcio Aml-lawr.
 • Sgwâr y digwyddiad.
 • Ardal gyhoeddus a mannau agored.
 • Mynediad i gerddwyr, beicio a cherbydau.
 • Tirlunio gan gynnwys bioamrywiaeth a thirwedd lliniaru a gwella.
 • Draeniau.
 • Seilwaith cysylltiedig.

Arena Caniatâd

Design visualization of Cardiff Arena 2024
Design visualization of Cardiff Arena night 2024

Cyrchfan newydd i ymwelwyr ym Mae Caerdydd: dod â’r cynllun yn fyw

Mae uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd yn cynnwys pedwar cam datblygu, a bydd yn cymryd tua deng mlynedd i’w gwblhau.

Cam 1: Mae’r gwaith adeiladu yn dechrau ar yr arena a’r gwesty yng 2023. Caiff ei gwblhau mewn pryd i’r drysau agor yn 2026. Mae’r cam hwn hefyd yn cynnwys adeiladu maes parcio aml-lawr i gymryd lle’r llefydd parcio sy’n cael eu colli.

Cam 2: Bydd busnesau yng Nghanolfan y Ddraig Goch yn cael eu hadleoli fel y gall gwaith ddechrau ar gyfleuster pwrpasol i ddarparu hamdden, bwyd a diod. Mae’r cynlluniau’n cynnwys canolfan ddiwylliannol newydd sy’n ymgorffori gofod cynhyrchu Canolfan Mileniwm Cymru, Oriel Gelf Genedlaethol bosib, ac atyniad ymwelwyr ‘I’r Bur Hoff Bau’.

Cam 3: Gofod swyddfa 150,000 m2 newydd ynghyd â gwesty pedair seren â 150 gwely.

Cam 4: Cymdogaeth newydd sy’n darparu cartrefi newydd a’r potensial ar gyfer gofod manwerthu a swyddfa – mae’r cam hwn yn dibynnu ar adleoli Neuadd y Sir i adeilad pwrpasol newydd.

Y broses gynllunio

Y dyddiadau allweddol ar gyfer cynllunio yw:

Gwanwyn/Haf 2021: Ymgynghoriadau cyhoeddus yn dechrau, gan gynnwys gweminarau ar-lein yn ystod y cyfyngiadau Covid-19

Haf 2021: Ymgynghoriad Cynllunio Cyn Gwneud Cais

Hydref 2021 Cyflwyno cais cynllunio

Mawrth 2022 Ystyriodd y Pwyllgor Cynllunio gais ac roeddent yn bwriadu rhoi

Gorffennaf 2022: Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru na fyddai’r cais yn cael ei alw i mewn

Chwefror 2023: Hysbysiad Cynllunio wedi’i roi.

Chwefror 2024: Arena hysbysiad Cynllunio wedi’i roi.

Scroll to Top