Ymgynghoriad

Uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd Butetown, Caerdydd: cymerwch ran a gwnewch iddo weithio i chi

Rydym am glywed gan drigolion lleol, grwpiau cymunedol a chyfranddalwyr am gynlluniau ar gyfer Glanfa’r Iwerydd, gan gynnwys yr arena dan do newydd. Dyma lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ymgynghoriadau cyhoeddus sydd ar y gweill*, gofyn cwestiynau a rhannu eich barn ar gynigion datblygu, a manteisio ar ffyrdd eraill o ddweud eich dweud.

Gallwch ddechrau rhoi eich adborth heddiw drwy lenwi ein holiadur i drigolion, ymwelwyr a busnesau. Dewiswch iaith:

Ymgynghoriadau cyhoeddus Medi 2021:

Dogfennau cais cynllunio drafft

Deunyddiau ymgynghori

Cyfieithiadau deunyddiau ymgynghori

Cyfieithwyd deunyddiau ymgynghori i Arabeg, Bengali, Somali ac Urdu.

Rhaglen ymgynghori â’r gymuned

Amser siarad am Lanfa’r Iwerydd, Butetown:

  • Ymgynghoriad Cymunedol Gwanwyn/Haf 2021
  • Ymgynghoriad Cynllunio Cyn Gwneud Cais Haf 2021
  • Cais Cynllunio Hydref 2021

Tra bod y cyfyngiadau Covid-19 yn parhau rydym yn disgwyl i’r rhan fwyaf o ymgynghoriadau gael eu cynnal ar-lein.

Dyddiadau ymgynghori a recordiadau

Scroll to Top