News

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd

Caerdydd, 25 Tachwedd:  Cyflwynwyd cais cynllunio hybrid ar gyfer adfywio Glanfa’r Iwerydd gan y consortiwm a gyhoeddwyd yn gynharach eleni fel y cynigydd llwyddiannus i fod yn bartneriaid cyflawni i’r Cyngor ar gyfer Cam Un o adfywiad Butetown, Caerdydd, sydd werth miliynau o bunnoedd.  Bydd Cam Un yr uwchgynllun yn darparu arena newydd â chapasiti …

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd Read More »

Penodi Consortiwm yn Ymgeisydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd

Mae cael Arena Dan Do newydd gyda lle i 15,000 o bobl yng Nglanfa’r Iwerydd wedi cymryd cam arall ymlaen heddiw, a hynny ar ôl cwblhau’r Achos Busnes Llawn ac adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd i benodi’r cynigydd llwyddiannus sef consortiwm Live Nation, Oak View Group fel gweithredwyr a Robertson fel datblygwr. Bydd yr arena …

Penodi Consortiwm yn Ymgeisydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd Read More »

Ymgynghoriad Cyhoeddus Glanfa’r Iwerydd yn Parhau gyda Digwyddiadau Cyhoeddus yng Nghanol Dinas Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos

Mae’r consortiwm y tu ôl i Lanfa’r Iwerydd yn cynnal tri digwyddiad cyhoeddus ym mis Medi cyn cyflwyno ei gais cynllunio i gwblhau’r gwesty ac arena newydd fel rhan o gynlluniau Cyngor Caerdydd i drawsnewid Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd. Bydd Consortiwm Glanfa’r Iwerydd, sy’n cynnwys Robertson fel datblygwr a Live Nation ac Oak View Group …

Ymgynghoriad Cyhoeddus Glanfa’r Iwerydd yn Parhau gyda Digwyddiadau Cyhoeddus yng Nghanol Dinas Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos Read More »

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus yn parhau ar gyfer Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd

Ar ôl lansio’r ymgynghoriad cyhoeddus mewn perthynas â chynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer trawsnewid Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd bydd cyfres o weminarau’n cael eu cynnal fis nesaf i roi mwy o wybodaeth i drigolion a busnesau lleol am y cynigion ar gyfer Cam 1 y datblygiad.  Mae’r tîm, sy’n cynnwys y Consortiwm y tu ôl i Arena …

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus yn parhau ar gyfer Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd Read More »

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ardal drefol newydd yng Nglanfa’r Iwerydd, Butetown

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i lansio mewn perthynas â chynlluniau Cyngor Caerdydd i drawsnewid Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd.  Cyn cyflwyno’r cais cynllunio yn hydref 2021, gwahoddir trigolion a busnesau i rannu eu barn ar y cynnig a fydd yn creu cyrchfan newydd i ymwelwyr.  Bydd Glanfa’r Iwerydd yn dod yn gyrchfan newydd yng Nghaerdydd gyda sgwâr …

Lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar ardal drefol newydd yng Nglanfa’r Iwerydd, Butetown Read More »

Scroll to Top