Cwestiynau Cyffredin

Ateb eich cwestiynau

Rydym wedi llunio rhai cwestiynau cyffredin i roi mwy o wybodaeth i chi am uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd Butetown

Cyffredinol
Y Lleoliad (Arena)
Trafnidiaeth a Theithio
Cynaliadwyedd a’r amgylchedd
Swyddi a chymuned
Preswylwyr
Cartrefi Newydd
Manwerthu Newydd 
Gwesty Newydd 
Scroll to Top