Cardiff arena illustration

Gweithgareddau Paratoi ar gyfer Arena newydd Caerdydd (Ionawr 2024)

Work set to commence on Monday, January 8, 2024.

Rydym am roi rhybudd ymlaen llaw i chi am y gweithgareddau paratoadol sydd ar ddod ar gyfer arena newydd Caerdydd.

Disgwylir i’n gwaith ddechrau ddydd Llun, Ionawr 8fed, 2024.

Mae cam cychwynnol ein gwaith yn cynnwys gweithrediadau clirio, codi hysbysfwrdd parhaolac yna gosod llwybr troed dros dro a gwaith daear. Wedi hynny, byddwn yn symud ymlaen i waith dargyfeirio carthffosydd ym mis Chwefror.

Please refer to the map below for details on the specific area where these activities will take place.

Rydym yn deall y gallai’r gweithgareddau hyn achosi peth anghyfleustra, ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd yn ddiffuant wrth i ni anelu at gwblhau’r gwaith yn effeithlon ac yn ddiogel.

If you have any questions, feel free to reach out to me directly.

Tracy Beall
Community Engagement and Social Value Officer

Email: talktous@knightsbrown.co.uk
Web: www.Kbinfowales.co.uk

Scroll to Top