Polisi cwcis

Polisi cwcis  

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis. Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig, darparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol a galluogi chwarae fideos ar ein gwefan. Ffeiliau testun bach yw cwcis y gall gwefannau eu defnyddio i wneud profiad defnyddiwr yn fwy effeithlon.  

Mae cwcis angenrheidiol yn helpu i wneud gwefan yn un y gellir ei defnyddio drwy alluogi swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau. All y wefan ddim gweithio’n iawn heb y cwcis hyn

Mae’r gyfraith yn nodi y gallwn storio cwcis ar eich dyfais os ydynt yn gwbl angenrheidiol ar gyfer gweithredu’r wefan hon. Ar gyfer pob math arall o gwcis, mae angen eich caniatâd arnom. 

Beth yw cwci? 

Ffeil destun fach yw cwci sy’n cael ei storio ar eich porwr neu yriant caled pan fyddwch yn cyrraedd tudalen we ar ôl i chi gydsynio i ddefnyddio cwcis. Mae hyn yn caniatáu i wefannau eich ‘cofio’ a chynnig ymweliad wedi’i deilwra â’r wefan. Nid yw rhai swyddogaethau sylfaenol yn bosibl heb ddefnyddio cwcis. Ystyrir bod y cwcis hyn yn gwbl angenrheidiol.

Gwybodaeth am ein defnydd o gwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’ch gwahaniaethu oddi wrth ddefnyddwyr eraill y wefan a deall eich defnydd o’r wefan. Mae hyn yn ein galluogi i fonitro a gwneud gwelliannau i’r safle yn barhaus, gan roi’r profiad pori gorau posibl i chi.  

Cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon

Yn gwbl angenrheidiol

Mae angen cwcis sy’n gwbl angenrheidiol i ganiatáu’r wefan i weithredu ar ei lefel sylfaenol. Mae’r cwcis hollol angenrheidiol sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon i’w gweld isod:

EnwHost Duration Purpose 
wp-wpml_current_language WordPress 1 diwrnodMae’n storio’r iaith bresennol sy’n cael ei defnyddio, naill ai ‘en’ neu ‘cy’
wordpress_test_cookie WordPress SesiwnMae WordPress yn gosod cwci wordpress_test_cookie i wirio a yw’r cwcis wedi’u galluogi ar y porwr i ddarparu profiad defnyddiwr priodol i’r defnyddiwr. Defnyddir y cwci hwn ar yr ochr flaen, hyd yn oed os nad ydych wedi mewngofnodi.

Cwcis Dadansoddol

Cwcis dewisol yw cwcis dadansoddol sy’n ein galluogi i fonitro eich ymweliad â’r wefan, gan roi gwybodaeth i ni am berfformiad y wefan fel y gellir ei gwella’n barhaus. Dyma’r cwcis dadansoddol sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon: 

Name Host Duration Purpose 
_ga Google 2 flyneddFe’i defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr.
_gid Google 24 awrFe’i defnyddir i wahaniaethu defnyddwyr.
_ga_<container-id> Google 2 flyneddFe’i defnyddir i barhau â chyflwr y sesiwn.
_gat Google 1 funudFe’i defnyddir i gyfyngu ar gyfraddau cais. Os caiff Google Analytics ei ddefnyddio drwy Google Tag Manager, caiff y cwci hwn ei enwi’n dc_gtm.
AMP_TOKEN Google 30 eiliad i 1 flwyddynMae’n cynnwys tocyn y gellir ei ddefnyddio i adalw ID Cleient o wasanaeth ID Cleient AMP. Mae gwerthoedd posibl eraill yn dangos optio allan, cais ar y gweill neu wall wrth adalw ID Cleient o wasanaeth ID Cleient AMP.
_gac_<property-id> Google 90 diwrnodMae’n cynnwys gwybodaeth sy’n gysylltiedig ag ymgyrch i’r defnyddiwr. Os ydych wedi cysylltu eich cyfrifon Google Analytics a Google Ads, bydd tagiau trosi gwefan Google Ads yn darllen y cwci hwn oni bai eich bod yn optio allan.

Cwcis Trydydd Parti

Cwcis trydydd parti yw cwcis sy’n cael eu defnyddio gan wefan/parth nad yw’n eiddo i ni, er enghraifft lle defnyddir gwasanaeth trydydd parti fel cyfryngau cymdeithasol neu wasanaeth sgyrsfot. Y cwcis trydydd parti sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon yw: 

Name Host Duration Purpose 
player Vimeo BlwyddynMae’r cwci hwn yn cadw eich gosodiadau cyn i chi chwarae fideo Vimeo wedi’i fewnblannu. Mae hyn yn golygu y byddwch yn cael eich hoff osodiadau yn ôl y tro nesaf y byddwch yn gwylio fideo Vimeo.
vuid Vimeo 2 flyneddMae’r cwci hwn yn casglu gwybodaeth am eich gweithredoedd ar wefannau sydd wedi mewnblannu fideo Vimeo.
_abexps Vimeo  BlwyddynMae’r cwci Vimeo hwn yn helpu Vimeo i gofio’r gosodiadau rydych chi wedi’u gwneud. Gallai hyn fod yn iaith, rhanbarth neu enw defnyddiwr rhagosodedig, er enghraifft. Yn gyffredinol, mae’r cwci yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio Vimeo.
continuous_play_v3 Vimeo  BlwyddynMae’r cwci hwn yn gwci parti cyntaf gan Vimeo. Mae’r cwci yn casglu gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio’r gwasanaeth Vimeo. Er enghraifft, mae’r cwci’n storio pan fyddwch chi’n oedi/ailchwarae fideo.
_ga Vimeo   2 flyneddCwci trydydd parti o Google yw’r cwci hwn. Mae analytics.js yn defnyddio’r cwci _ga yn rhagosodedig i storio ID y defnyddiwr. Yn y bôn, fe’i defnyddir i wahaniaethu rhwng gwahanol ymwelwyr â’r wefan.
_gcl_au Vimeo   3 misBydd y cwci trydydd parti hwn gan Google AdSense yn cael ei ddefnyddio i wella effeithlonrwydd hysbysebion ar wefannau.
_fbp Vimeo   3 mis Cwci Facebook yw hwn. Defnyddir y cwci hwn i arddangos hysbysebion neu gynhyrchion hyrwyddo gan Facebook neu hysbysebwyr eraill.

Rheoli cwcis

Pan fyddwch yn optio allan o ddefnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol ar y wefan hon, ni fydd y cwcis hyn yn cael eu defnyddio mwyach ar ôl i chi adnewyddu neu symud i ffwrdd o’r wefan.  

Gallwch newid eich gosodiadau cwcis yn eich porwr rhyngrwyd – gweler y cyfarwyddiadau ar gyfer porwyr poblogaidd isod:  

Google Chrome 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Firefox 

Safari 

Sylwch y bydd clirio cwcis o’ch porwr yn cael effaith ar y wefan hon ac unrhyw wefan arall rydych chi’n ymweld â hi sy’n defnyddio cwcis i ddarparu profiad pori wedi’i deilwra. Er enghraifft, os ydych wedi gosod dewisiadau ar wefan – fel edrych ar gais mewn ‘modd tywyll’, cadw unrhyw eitemau mewn basged siopa neu ddefnyddio nodweddion personoli – effeithir ar y rhain. 

Newidiadau polisi

Mae’r polisi hwn yn gywir ar adeg cyhoeddi 07/04/2021. Rydym yn cadw’r hawl i ddiwygio’r polisi hwn ar unrhyw adeg. Bydd unrhyw newidiadau i’r polisi hwn yn cael eu cynnwys yma. Cyfeiriwch at y dudalen hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf. 

Scroll to Top