Owen Philipson

Design visualization of Cardiff Arena 2024

CAU FFYRDD

Dros y misoedd nesaf mae Trafnidiaeth Cymru, Hemiko a Knights Brown, yn gwneud gwaith yng Nglanfa’r Iwerydd, ac o ganlyniad bydd nifer o ffyrdd ar gau dros dro o’r 1af o Orffennaf 2024. Y CYNLLUN Mae’r cynllun isod yn dangos y ffyrdd sydd ar gau. Y llwybrau amgen fydd Rhodfa Lloyd George, Stryd Pierhead a …

CAU FFYRDD Read More »

Scroll to Top