Design visualization of Cardiff Arena 2024

CAU FFYRDD

Dros y misoedd nesaf mae Trafnidiaeth Cymru, Hemiko a Knights Brown, yn gwneud gwaith yng Nglanfa’r Iwerydd, ac o ganlyniad bydd nifer o ffyrdd ar gau dros dro o’r 1af o Orffennaf 2024.

Y CYNLLUN Mae’r cynllun isod yn dangos y ffyrdd sydd ar gau. Y llwybrau amgen fydd Rhodfa Lloyd George, Stryd Pierhead a Chyswllt Canolog.

Y GWAITH

Heol Hemingway – Gosod Rhwydwaith Gwres

Er mwyn caniatáu i Hemiko gwblhau rhan nesaf gosodiad y Rhwydwaith Gwres, bydd Heol Hemingway ar gau i’r ddau gyfeiriad rhwng cylchfan Heol Hemingway a’r gyffordd â Rhodfa Lloyd George. Bydd y ffordd yn cau rhwng y 1af o Orffennaf 2024 tan ddiwedd Awst 2024.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Robert Hughes Rob.Hughes@Hemiko.com 07872675583

Uwchraddio Gorsaf Bae Caerdydd

Er mwyn galluogi Trafnidiaeth Cymru i wneud gwaith mynediad yng ngorsaf Bae Caerdydd, bydd rheolaeth traffig ar waith ar Rodfa Lloyd George rhwng y 1af o Orffennaf 2024 a 14eg o Fedi 2024. Bydd hyn yn lleihau’r ffordd gerbydau o ddwy lôn i un lôn dros dro y tu allan i fynedfa’r orsaf.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Trafnidiaeth Cymru ar 033 33 211 202 neu drwy Whatsapp ar 07790 952507 (0700-2000 o ddydd Llun i ddydd Gwener, a 1100-2000 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul).

Gwaith Ffordd Schooner – Dargyfeirio Carthffosydd Dŵr Wyneb Dwfn

Er mwyn caniatáu i Knights Brown ddargyfeirio’r garthffos dwfn ar Ffordd Schooner, bydd y rhan o Ffordd Schooner i’r dde o Schooner Drive i Heol Hemingway, gan gynnwys mynediad Ffordd Schooner i/o Ffordd Garthorne ar gau. . Bydd y ffordd ar gau dros dro o’r 2il o Orffennaf 2024 a bydd yn ei le hyd nes y bydd y gwaith wedi’i gwblhau – wedi’i drefnu ar gyfer canol Tachwedd 2024

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â talktous@knightsbrown.co.uk neu 07790781738

Bydd mynediad i Neuadd y Sir a Chanolfan Red Dragon o gylchfan Heol Hemingway.

Sylwch y gallai’r dyddiadau a nodir fod yn agored i newid os bydd problemau annisgwyl neu amodau tywydd.

Diolch i chi am eich amynedd tra bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top