Dyddiadau ymgynghori – Medi 2021

Mae’r partneriaid am ymgynghori ymhellach â’r cymunedau o fewn Glanfa’r Iwerydd, Tre-biwt i gasglu eich barn ar y cynigion
adfywio uchelgeisiol hyn.

Cam nesaf yr ymgynghoriad yw lansio Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio (PAC), lle cewch eich annog i roi sylwadau ar y cynlluniau drafft.

Yn ogystal, byddwn yn cynnal y digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus agored canlynol – rwy’n gobeithio yn fawr iawn y gallwch ymuno a ni ar:

Dydd Iau 9fed Medi, Pafiliwn Tre-biwt: 12.00—19.00


Dydd Gwener 10fed Medi, Canolfan Red Dragon: 12.00—19.00


Dydd Sadwrn 11eg Medi, Canolfan Siopa Dewi Sant: 12.00—17.30

Scroll to Top