Ymgynghoriad 2, Gorffennaf 2021: cyflwyniad gwesty ac arena

Yn yr ail weminar hon rydym yn ymdrin â’r ysgogiadau allweddol y tu ôl i ddyluniadau’r arena a’r gwesty arfaethedig ynghyd a’r dirwedd gyfagos, a’r modd yr ymdrinir â chysylltiadau trafnidiaeth a theithio llesol.

Os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol neu os ydych am dreulio mwy o amser yn adolygu’r hyn a drafodwyd, gallwch wneud hynny yma.

  • Gwyliwch recordiad o’r ymgynghoriad:

 

Scroll to Top