Ymgynghoriad 1, Gorffennaf 2021: cyflwyniad uwchgynllun

Yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf ar gyfer Glanfa’r Iwerydd, fe gyflwynon ni’r tîm y tu ôl i’r uwchgynllun a datblygiad yr arena, a rhoi trosolwg o’r cynigion.

Os nad oeddech yn gallu bod yn bresennol neu os ydych am dreulio mwy o amser yn adolygu’r hyn a drafodwyd, gallwch wneud hynny yma.

  • Gwyliwch recordiad o’r ymgynghoriad:

 

Scroll to Top