Ffurflen Adborth

Ffurflen Adborth

Mae ROBERTSON yn cynnal y digwyddiad ymgynghori hwn cyn cyflwyno cais cynllunio am yr uwchgynllun adfywio arfaethedig ar gyfer Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd.

Mae’r broses ymgynghori yn gofyn am farn y rhai sydd â diddordeb ar y cynigion i helpu i baratoi’r cais cynllunio.

Defnyddiwch y ffurflen electronig hon i roi gwybod i ni am eich barn.

Rhaid i bob ymateb gael ei dderbyn erbyn dydd Iau 30 Medi 2021

Scroll to Top