Atlantic Wharf Team

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd

Caerdydd, 25 Tachwedd:  Cyflwynwyd cais cynllunio hybrid ar gyfer adfywio Glanfa’r Iwerydd gan y consortiwm a gyhoeddwyd yn gynharach eleni fel y cynigydd llwyddiannus i fod yn bartneriaid cyflawni i’r Cyngor ar gyfer Cam Un o adfywiad Butetown, Caerdydd, sydd werth miliynau o bunnoedd.  Bydd Cam Un yr uwchgynllun yn darparu arena newydd â chapasiti …

Cais cynllunio wedi’i gyflwyno ar gyfer uwchgynllun Glanfa’r Iwerydd Read More »

Penodi Consortiwm yn Ymgeisydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd

Mae cael Arena Dan Do newydd gyda lle i 15,000 o bobl yng Nglanfa’r Iwerydd wedi cymryd cam arall ymlaen heddiw, a hynny ar ôl cwblhau’r Achos Busnes Llawn ac adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd i benodi’r cynigydd llwyddiannus sef consortiwm Live Nation, Oak View Group fel gweithredwyr a Robertson fel datblygwr. Bydd yr arena …

Penodi Consortiwm yn Ymgeisydd Llwyddiannus ar gyfer Arena Dan Do newydd Caerdydd Read More »

Consortium appointed as Successful Bidder for Cardiff’s new Indoor Arena

The delivery of the new 15,000-capacity Indoor Arena at Atlantic Wharf has taken another step forward today, following the completion of the Full Business Case, and a report to Cardiff Council’s Cabinet to appoint the consortium of Live Nation, Oak View Group as operators and Robertson as developer – as the successful bidder. The new …

Consortium appointed as Successful Bidder for Cardiff’s new Indoor Arena Read More »

Ymgynghoriad Cyhoeddus Glanfa’r Iwerydd yn Parhau gyda Digwyddiadau Cyhoeddus yng Nghanol Dinas Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos

Mae’r consortiwm y tu ôl i Lanfa’r Iwerydd yn cynnal tri digwyddiad cyhoeddus ym mis Medi cyn cyflwyno ei gais cynllunio i gwblhau’r gwesty ac arena newydd fel rhan o gynlluniau Cyngor Caerdydd i drawsnewid Glanfa’r Iwerydd, Butetown, Caerdydd. Bydd Consortiwm Glanfa’r Iwerydd, sy’n cynnwys Robertson fel datblygwr a Live Nation ac Oak View Group …

Ymgynghoriad Cyhoeddus Glanfa’r Iwerydd yn Parhau gyda Digwyddiadau Cyhoeddus yng Nghanol Dinas Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos Read More »

Scroll to Top